GAMA global logo_Thailand_Thailand.png
GAMA global logo_Thailand_Thailand.png
 

ABOUT

127199972_1770946819748455_4516918364215

GAMA THAILAND ( General Agent & Manager Association ) คือ สมาคมผู้จัดการและเจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต จัดตั้งโดยการสนับสนุนจากสมาคมตัวแทนประกันชีวิต ( LUA ) และ GAMA International โดยมีวัตถุประสงค์ให้ GAMA THAILAND เป็นแหล่งนำเข้าความรู้ ประสบการณ์ และหลักสูตรบริหาร การขายระดับสูง เพื่อส่งเสริมให้ผู้จัดการ และผู้บริหารการขายในอุสาหกรรมประกันชีวิตและอุตสาหกรรมบริการด้านการเงินในประเทศไทย สามารถพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมเท่ากับนานาชาติ

"เพราะเราเชื่อว่าคุณ อยากก้าว...ไปสู่ความเร็จ"

GAMA%20global%20logo_Thailand_Thailand_e
188482545_1904229146420221_3659554729448
14063796833454.jpg

Event

คลาสออนไลน์ : พิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

ทาง App Wealth Station on Mobile

***สมาชิก GAMA กรอกรหัสเข้าชมด้วยมือถือ

( 1 เครื่อง ต่อ 1 รหัส ไม่สามารถเข้ารับชมเครื่องอื่นได้ )

**ตรวจสอบสถานะสมาชิก/ต้องการสมัครสมาชิก : http://m.me/gamathailand

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 6318908

Growth Mindset 

Mindset ที่เรียนรู้ได้จาก บุคคลที่ได้สร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่

 
GAMA สิทธิประโยชน์สำหประโยชน์สำหรับรับสม