Search

สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นๆ

Updated: Jan 28

"สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นๆ คือการมีเป้าหมายชัดเจนตลอดเวลา เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนเราควรตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้"

- อ.มนตรี แสงอุไรพร8 views0 comments